KOKS * Meddelelser

   

Markedsføring 2008

Samsø den 06.11.07

Kære kunstner/kunsthåndværker

Det er tid at forberede og tilmelde sig til KOKS’ fælles markedsføringsinitiativ for 2008. Initiativet er igen i år åbent for alle øens kunstnere og kunsthåndværkere. Medlemskab af KOKS er således ikke en forudsætning for deltagelse.

Initiativet for 2008 financieres udelukkende via deltagerbetaling. Der søges ikke offentlig eller privat støtte.

Markedsføringsinitiativet omfatter:

Fælles folder efter samme koncept som 2007-folderen
Fælles annonce i Turistavisen efter samme koncept som 2007
Link fra Samsøpostens hjemmeside til KOKS hjemmeside

Betaling: kr 2500,-

Beløbet anvises til reg. 6260 kto. 1156672 senest 03.12.07 (Husk i meddelelsesfeltet at anføre dit navn + markedsføring 2008)

Tilmelding: Senest 03.12.07 til Søren Petersen ( se endvidere under punktet”retningslinier for fremsendelse af materiale”)

Tilmelding er bindende.

Fremsendelse af

Annoncemateriale: Det annoncemateriale, som du ønsker anvendt i 2008 folderen skal sendes pr mail til Søren Petersen senest 03.12..07 – anvend mailadressen hyllepeter@mail.dk - eller du kan aflevere materialet / sende det til mig på en cd-rom.

Retningslinier for udarbejdelse af materiale:

vedrørende folder

Også her medtages i lighed med 2007 et cykelkort med indplacering af de deltagende kunstnere og en kort fælles introduktion af kunstnerne på dansk, tysk og engelsk.

Endvidere får du din egen annonce med. Den får formatet 85 mm i bredden og 60 mm i højden

Hvis du selv ønsker at opsætte din annonce til folderen, skal du følge de tekniske specifikationer, som vi har modtaget fra Samsøposten og som gengives i det følgende:

Vi skal modtage filen i den rigtige størrelse samt helst som PDF fil, alternativ kan JPG (uden kompression) samt TIFF bruges.

Minimum 600 DPI hvis JPG eller TIFF format

Størrelse: 85mm bred x 60 mm høj

Farver: CMYK Farver skal anvendes.

”sort” tekst må kun defineres som 100% black (k)

Billeder: Minimum 300 dpi opløsning

Undgå:

At lave tekst til tryk i Photoshop.

Selvom du laver en PDF- fil fra Photoshop, laver programmet ikke tekst rigtigt.

De ligger som en blanding af vektorgrafik og bitmap.

Derfor tilråder vi, at du laver din baggrund i Photoshop og sætter din tekst på i et montageprogram som fx. InDesign.

At bruge Microsoft Office programmer (Publisher eller Word)

MS Office-formaterne IKKE er beregnet til grafisk brug!

Vi påtager os derfor INTET ansvar for, hvordan farverne bliver i den endelige tryksag

At lave farvet tekst mindre end 12 punkt.

Den færdige annonce fremsendes vedhæftet en mail til hyllepeter@mail.dk eller sendes /afleveres til mig på cd-rom.

Hvis du ønsker sidste års annonce i folderen gentaget uden nogen ændringer skal du blot ringe, skrive eller sende oplysning herom pr mail til hyllepeter@mail.dk

Hvis du ønsker sidste års annonce gentaget – men med ændringer i teksten (f.eks. åbningstider eller adresseændring) skal du ligeledes ringe, skrive eller maile besked om, at du ønsker annoncen gentaget, men samtidig oplyse hvilke tekstmæssige ændringer du ønsker tilføjet.

Hvis du ikke selv kan sætte annoncen op kan du sende dit billedmateriale samt den tekst som du ønsker med i annoncen til hyllepeter@mail.dk , eller du kan sende/aflevere materialet til mig på en cd-rom.

Så opsætter Samsøposten annoncen i samarbejde med mig.

Hvis ikke du har internetadgang, eller hvis ikke du er fortrolig med at arbejde med PC vil jeg gerne bede dig om at søge hjælp hos en IT-kyndig kollega, således at jeg kan få alt materialet tilsendt elektronisk eller afleveret på cd-rom.

Det vil dels minimere risikoen for fejl i annoncerne. Dels vil det lette arbejdet for mig.

Vedrørende annonce i turistavisen

Den fælles annonce i turistavisen omfatter i lighed med 2007 et cykelkort med indplacering af de deltagende kunstnere. Endvidere får hver kunstner gengivet billedet fra folderen i ”frimærkestørrelse” sammen med navn, adresse, åbningstider, tlf, web- og mailadresse.

Så her skal ikke fremsendes særskilt materiale.

Korrekturlæsning

For at undgå ærgelige korrekturfejl og uheldige misforståelser vil du – når materialet er sat op - få fremsendt din egen annonce til korrekturkæsning. Du vil blive bedt om at godkende annonceteksten eller – hvis der er fejl –at returnere dine rettelser skriftligt.

Hvis du har spørgsmål til dette brev er du velkommen til at ringe eller maile til mig.

Venlig hilsen
Søren Petersen
Galleri Hyllepeter
Smedestræde 9

Tlf 87 92 12 32
Mail: hyllepeter@mail.dk