KOKS
Kunstnere & kunsthåndværkere på Samsø

   

 

Bestyrelse valgt på den ordinære generalforsamling

den 16. marts 2015.

Formand: Ulla Enevoldsen, Sildeballe 6, 8305 Samsø
mail: zenith@ullaenevoldsen.dk * tlf.: 8659 0419

Kasserer: Anne Birgitte Beyer, Onsbjerg Mark 2, DK-8305 Samsø
mail: abbeyer@loebbinding.dk * 8659 1824 / 2588 5250

Bestyrelsesmedlem: Lasse Weimann, Permelille 18, 8305 Samsø
mail: glweimann@gmail.com * tlf. 8659 3100

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Erbou, Morten Madsensvej 18,
mail: e-mail: kirstenerbou@gmail.com * tlf.: 40211505

Bestyrelsesmedlem: Nis Møller, Snorgyden 7,
Mail: nis@consult.dk * telf.: 23263572

1. suppleant: Anne Lerstrup, Østre Ringvej 28,
Mail: strupstine@gmailcom * telf.: 2726 9436
2. suppleant: Paula Viitanen


Revisor: Gurli Hansen

Udvalg:

Markedsføringsudvalg:
Lasse Weimann og Grethe Henriksen.

Aktivitetsudvalg:
Sigrid Hovmand og Ulla Enevoldsen.