KOKS * Mødeindkaldelser

   

 

Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen KOKS den 24. april kl.18.00 i caféen i Onsbjerg Gl. Skole.

Kære medlem af KOKS.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen KOKS den 24. april kl.18.00 i caféen i Onsbjerg Gl. Skole.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Se http://www.kunstogkultursamsoe.dk/Foreningen/Vedt%E6gter.htm

Vedhæftet er referat af den ekstraordinære generalforsamling, som er sendt ud før, men for nemheds skyld får I den igen.

Den endelige dagsorden udsendes en uge før generalforsamlingen, så hvis du har punkter så send dem i god tid

På bestyrelsens vegne

Ulla