KOKS
Kunstnere & kunsthåndværkere på Samsø

   

 

Generalforsamling for KOKS 2016
Beretning v. formand

Siden sidst.

Medlemstal
Vi har oplevet en fremgang i medlemstal de sidste par år. Vi er nu oppe på 30 medlemmer. Dejligt. -Hjertelig velkommen til de nye medlemmer: Brita Jeppesen, Lotte Buur og Ulla Fredsø. Ulla har jo været med før, men godt at have dig tilbage.
Det tyder på at det giver mening det arbejde vi gør og at er gode til at reklamere for foreningen.

Hjemmesiden
Carsten varetager fortsat hjemmesiden, en stor tak til ham. Husk at benytte den, send ind til Carsten når du deltager på udstillinger, messer holder kurser og l så det er en levende hjemmeside.

Bæredygtighedsfestivallen
KOKS deltog i Bæredygtighedsfestivallen, med fortrykt banner, vi var 4 og fordelte vagterne mellem os. Publikum kunne støbe deres eget papir, male et billede og købe lidt forskelligt kunsthåndværk og kunst– Det var sjovt at være med, og jeg håber at der også i år er nogen der kunne tænke sig det, gerne nogle flere så det bliver en indbydende stand. Bæredygtighedsfestivallen er glade for vores deltagelse. Jeg synes det er et vigtigt forum at være tilstede i. i 2017 bliver det kæmpestort i forbindelse med Kulturby 17.

Kulturby 2017
Peter Christensen er vores kontaktperson til Energi Akademiet som er en vigtig spiller i 2017. Lasse og Birthe har haft kontakt med ham. Der sker ikke rigtig noget før vi kommer med et konkret udspil.

Medlemsudstilling
2015 var 10 års jubilæum for foreningen og vi markerede det med en medlemsudstilling i Mårup Galleri den 22.8 -13.9. Der var 16 deltagere. Elisabeth Hastrup stod for ophængning – godt med en udefra. Fin udstilling og 285 besøgende. Vi havde et forbilledligt samarbejde omkring det og blev enige om at det måtte vi gøre igen. Mårupgruppen bidrog med deres rutiner – det gjorde det hele meget nemmere. En god oplevelse for alle involverede.

Rosenshuset som vi oprindelig havde håbet at kunne udstille i er jo endnu ikke blevet færdig-istandsat. Vi var meget aktive og deltog i borgermøder, hvor vi udtrykte vores interesse og vilje til at gøre et stykke arbejde for og i huset, var i kontakt med politikere og kulturchefen. Det blev desværre besluttet at SET skulle flytte ind i huset. For at få udbetalt pengene fra Real Dania er der krav om bred borgerinddragelse, så de har brug for os. Vores kontakt med Billedkunstrådet er desværre præget af personlige magtkampe (fra deres side), som står i vejen for kulturen og samarbejdsklimaet. De har modarbejdet os og indsendt en skrivelse til borgmesteren imod vores deltagelse i en kommende styregruppe for huset. Heldigvis blev deres indsigelse ikke taget til efterretning. Mette Løkke har udtrykt at der stadig vil være muligt at lave udstillingsrum i det ene lokale i underetagen. Jeg synes vi skal kontakte hende snarest.

Besøg fra Ameland
Nogle af jer har haft besøg af en en delegation fra den hollandske ø Ameland. www.kunstmaandameland.com.
De havde i forvejen kontaktet KOKS med henblik på at finde kunstnere til en årlig kunstfestival der bliver afviklet på Ameland i november måned. Der er udstillinger over hele øen, på 35 lokaliteter (også udendørs). Dette års festival har de valgt at samarbejde med andre øer i Norden: Samsø, Fanø og Öland.
 Jeg har henvist til vores hjemmeside, det er også via den de har fundet frem til os. Jeg har nævnt navne på alle de aktive kunstnere og kunsthåndværkere og de har så selv valgt ud, hvem de gerne ville besøge. De går efter kvalitet, tilgængelighed og bredde i forhold til medier. Jeg tilbød at køre med rundt for at gøre det lettere for dem. Det var også en god måde at høre mere om projektet og lære dem lidt at kende. De kontakter jer efterfølgende i forhold til hvem de synes passer til deres koncept. De har endnu ikke meldt tilbage men arbejder på sagen.
Det var meget inspirerende. Ameland er en lille ø med 3000 fastboende, som lever næsten udelukkende af turisme. Ligesom her er der en forholdvis kort sæson. Den er imidlertid blevet udvidet med kunstfestivalen, som tiltrækker rigtig mange købestærke turister i november, som lægger mange penge på bl.a.øens hoteller og restauranter.
Det viser at det kan lade sig gøre at tiltrække folk i ydersæsonen. Men det er et kæmpearbejde og Ameland Festivalen eksisterer takket være én mand Pieter Smit som har dedikeret sig selv 100 %.

Konklusion
Jeg ved ikke om vi kan gøre Pieter kunsten efter. Det burde være noget som kommunen ville bakke op om og investere i. jeg synes vi skal kontakte Mette Løkke der er formand for SET og kulturen og fortælle hende om Ameland-
Vi er kunstnere og ikke marketingfolk. Vi har begrænsede resurser og overskud. Men vi vil gerne bidrage med det vi er gode til. Vi har en stor styrke i at vi er mange og har en forening hvor vi kan mødes og snakke om tingene. Et godt stærkt fundament er lagt, vi oplever at vi gør en forskel. Meget er blevet lettere, folk ved hvem vi er. Vi har nogle procedurer og nu har vi en fælles udstilling, som gør at vi mødes.
Men vi kan gøre det bedre endnu. Glæden ved at løfte i flok er stor og muliggør store projekter.
Kultur er limen som holder samfundet sammen – og kulturen er en støbeform for vækst og forandring.


Ulla Enevoldsen, 12. april 2016