KOKS
Kunstnere & kunsthåndværkere på Samsø

   

 

Referat fra KOKS’ generalforsamling d. 12.4. 2016 på Onsbjerg Gl. Skole
Ref. Kirsten
1. valg af dirigent: Gurli

2. Formandens beretning v. Ulla.
Godkendt * Se den >>>

3. Regnskab fremlagt v. Anne Birgitte.
Godkendt

4. Fremlæggelse af budget.
Godkendt.
Betaling for at deltage i KOKS’ udstilling i Mårup Galleri vil stige for 2016

5. Bæredygtighedsfestival 4 – 5 juni 2016. Bliver større end tidligere.

6. Udstilling i Mårup Galleri 27.8 – 18.9 2016
Åbningstider 15.30 – 17.30
Fælles tema for udstillingen ?? Efter diskussion besluttede man, at der ikke skal være et tema i år, men de udstillede værker må ikke have været udstillede før.
Tema for udstilling i 2017: Rethink.

7. Kulturby 2017
Energiakademiet er sparringspartner for lokale aktiviteter i hele regionen.
KOKS henvendte sig hertil i foråret 2015, men der var aldrig tilbagemeldinger eller reaktioner i det hele taget.
Et af problemerne var muligvis, at vi ikke kom med et gennemtænkt og beskrevet projekt.

Lasse foreslog at KOKS’ projekt kunne være: en tur med den nye
Færge fra Århus til Samsø, hvor der så var åbent hus hos kunstnerne.

8. Udsat
Til inspiration havde Anne Birgitte et katalog med fra kunstfestivalen 2013 på Læsø, hvor de har haft årlige festivaler siden

9. Kontingent uændret

10. Nis, Anne Birgitte og Kirsten blev genvalgt. (Lasse og Ulla er på valg 2017)

Til suppleanter blev 1. Morten og 2. Paula valgt.

11. Revisor: Gurli. Der blev ikke valgt revisorsuppleant.

12. eventuelt: fri snak