KOKS
Kunstnere & kunsthåndværkere på Samsø

   

 

Generalforsamling for KOKS 2017
Beretning v. formand

Beretning for 2016 – 17 – KOKS
Generalforsamling den 21. marts 2017

Begivenhedsrigt år hvor KOKS har deltaget i nogle af de mange tiltag der foregår på øen.
Vi har bestræbt os på at være repræsenteret i de fora som berører kulturen og vore medlemmer.
Vi har oplevet en medlemsfremgang, det er jo altid dejligt.
I foråret fik vi en henvendelse fra den hollandske ø Ameland, som resulterede i at 9 af vores medlemmer udstillede dernede. Jeg vil gerne understrege at det var Ameland som valgte ud – og ikke bestyrelsen. Det foregik efter min mening lidt tilfældigt så man må ikke tage det nært ikke at blive valgt ud. Det var selvfølgelig spændende og inspirerende at se på egen hånd, hvordan en ø på størrelse med Samsø og det samme indbyggertal formår at løfte en kunstfestival over en hel måned. Med mange udstillinger og koncerter, oplæsninger film mv. De har gjort det i 20 år. En præstation.
KOKS deltog i visionsmøde arrangeret af turistforeningen og fortalte om Ameland-modellen, og fik sat en kunstfestival ind i Samsø kommunes handlingsplan for 2018. Det skal der arbejdes videre med.
De billige færgepriser i ydersæsonen gør at flere besøger øen – så der er brug for flere aktiviteter.
Turistkontoret har derfor opfordret til at byde ind med aktiviteter, flere af vores medlemmer har budt ind med at åbne deres værksteder i uge 39 – vi forlængede endda vores udstilling i Mårup Galleriet med 2 uger.
Vores anden medlemsudstilling i Mårup Galleriet viste værker af 14 af vore medlemmer. Imponerende så gnidningsløst det forløber – takket være en stor indsats fra flere, –Anne Birgitte klarede logistikken, Elisabeth Hastrup kuraterede og Lasse og Freddy supplerede og hængte op.
Vi indsendte en ansøgning i september måned til Landdistrikternes puljemidler, Mette Løkke sagde god for ansøgningen. Og til Samsø Fonden vedrørende workshop og kunst-safari. Vi var så heldige at få 10.000 kr. fra Samsø Fonden, som rækker til en workshop for medlemmerne, som i øjeblikket er ved at tage form. Vi har spurgt Paul Cederdorff som dækker mange forskellige discipliner.
Gurli har på vegne af Mårup Galleriet og KOKS søgt om kulturudvalgets kulturmidler til en udstilling i maj måned med kunstneren Paul Cederdorff- og fået bevilget et beløb.
Den 18. januar blev KOKS indkaldt til møde i styregruppen omkring Rosens Hus. Andre foreninger som var repræsenteret var Billedkunstrådet og Museet. Turistforeningen er rykket ind i lokalerne så snart de stod færdig istandsat. Borgernes indflydelse begrænses til at få medbestemmelse omkring brugen af udstillingsrummene. Rummet til højre i stueetagen og til venstre på førstesalen. Det er ikke helt i overensstemmelse med det grundlag som Realdania bevilgede pengene til, der fordrede udstrakt borgerindflydelse. Kirsten og Ulla sidder som repræsentanter og forsøger at påvirke indefra.
Det er fortsat vigtigt at vi er her og at vi holder sammen. Det er svært at ernære sig som kunsthåndværker eller kunstner – Det er umuligt alene at holde sig orienteret om alting – men det kan vi når vi er sammen om det
Der bliver lyttet til os når vi kommer ud, nogle gange kommer der noget ud af det – andre gange ikke. Men det er forsat vigtigt at vi gør os gældende.

Ulla Enevoldsen