KOKS
Kunstnere & kunsthåndværkere på Samsø

   

 

KOKS. Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 21. nov 2017
Ref.: Kirsten
Til stede: Ulla,Lasse, Nis, Kirsten, Paula og Gurli og Sigrid.

1. valg af dirigent. Ikke nødvendigt.

2. Bestyrelsens beretning v. Ulla. Uformel drøftelse af forløb ved udmeldelser af bestyrelses suppleant Morten og bestyrelsesmedlem Anne Birgitte. Forløbet af work shop i weekenden uge 36 , som blev afholdt hos Lasse, blev også diskuteret.


3. Regnskab blev fremlagt af Gurli. Godkendt.

4. Forslag om ændringer af KOKS’ vedtægter § 8.1 Beslutning: § 8.1 er ændret til: Bestyrelsen består til enhver tid af mindst 3 personer samt 2 suppleanter, valgt blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen består i dag af Ulla, Lasse, Kirsten, Nis og Paula. Da Paula nu er medlem af bestyrelsen, er der indtil næste generalforsamling ingen suppleanter.

5. Medlemsudstilling 2018.
Beslutning: Af hensyn til kontinuiteten afholdes udstillingen i Mårup Galleri hvert år. Udstillingsperioden afkortes, og i 2018 afholdes udstillingen fra 25.8 til og med 9.9. Der skal ikke være tema for udstillingen i 2018.
Gurli foreslog at hvert KOKS medlem som udstiller, må invitere en medudstiller. Forslaget blev vedtaget.
Under dette punkt var der også udveksling af meninger og holdninger om foreninges fremtidige arbejde, alm. engagement og aktiviteter i medlemsgruppen og visioner for fremtiden.