KOKS
Kunstnere & kunsthåndværkere på Samsø

   

Emne: Referat fra generalforsamling i KOKS, den 15. april 2019

Den 15. april kl. 17.00 afholdtes der generalforsamling i KOKS, i caféen i Onsbjerg Gl. Skole
 Afbud fra Yvonne Kjærulff-Schmidt og Carsten.Langkilde.Efter opringning også afbud fra Lasse Weimann .Tilstede: Nis Møller.UllaEnevoldsen.Paula Viitanen Kirsten Erbou. Ulla Fredsøe .Anne Lerstrup og Gurli Hansen
1. Valg af dirigent; Formanden klarede det selv 
2. Bestyrelsens beretning (ved formanden): Foreningen kører på lavt blus/“hvilende forening” . Hjemmesiden og den årlige medlemsudstilling i Mårup Galleri holder liv i KOKS. Stor tak til Carsten Langkilde for hans fortsatte arbejde med hjemmesiden.Udstillingen i 2018 forløb godt. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab: Ved Gurli/Godkendt (sendes med som fil)
4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget:Ved Gurli/Godkendt
5. Indkomne forslag:Ingen
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne:200kr også i 2020
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.: Ulla Enevoldsen og Nis Møller fortsætter i “den hvilende forening” og Paula Viitanen fortsætter som suppleant. Lasse Weimann ønskede ikke længere at være en del af foreningen og dermed heller ikke bestyrelsen. Gurli Hansen holder styr på regnskab og medlemsliste.
8. Valg af revisor samt af revisorsuppleant: Gurli fortsætter som revisor. Ingen supp. valgt
9. Udstillingen i Mårup Galleriet, 24.8.-8.9.2019. Temaforslag?”Åbninger” som foreslået af Yvonne på sidste møde. Gurli samler trådene omkring udstillingen i samspil med Ulla Enevoldsen . Deadline for tilmelding til udstilling senest 1.sugust. Der sendes mail ud om det, god tid i forvejen. Udstillingsgebyr stadig 200 kr ,også gæster. 20%af evt. salg går til Galleriets drift. 
10. evt.God snak om hvordan nye medlemmer kunne tiltrækkes. Ordningen med invitation af Gæster fungerer godt. Yngre kræfter ses gerne. Anne Lerstrup vil prøve at kontakte evt.emner.  
 
Generalforsamlingen var slut og de som kunne blive, spiste af de sammenbragte/medbragte lækkerier, hvorefter vi skiltes i god ro og orden. Ref. Gurli
 
 Hyggeligt samvær og spisning.