KOKS
Kunstnere & kunsthåndværkere på Samsø

   

 

Om KOKS

Foreningen KOKS - Kunst & Kultur Samsø er nu efter etableringsfasen kommet i gang.
Foreningen som er en interesseforening for Kunst & Kultur på Samsø vil gennem sit
arbejde søge at fremme og synliggøre så vel den almene kunst og kultur som den
professionelle her på øen.

Læs mere om foreningen på hjemmesiden http://www.kunstogkultursamsoe.dk


Mærkesager, som KOKS bl.a. vil arbejde med i tiden fremover er nedenstående.

1) At være interesseforening for kunstnerne og kunsthåndværkerene på Samsø.

2) Atarbejde for et sted til kunst/kultur i bred forstand.
(lokaler til møder, værksteder, udstillinger mv.).

3) At arbejde for et sted til finkulturen således, at der her på Samsø, vil være et sted
til dels at vise den aktuelle professionelle kunst af såvel samske kunstnere, men
i lige så høj grad af kunstnere, der kommer udefra. Foruden udstillingsfacilitet skal
stedet også kunne indeholde større eller mindre præsentationer af andre kulturelle ting
som f.eks. musik, digtoplæsninger etc.

4) At være med til at synliggøre kunsten på Samsø i forhold til øen som turistmål og
bosætningssted. Her tænkes på markedsføring i form af en folder / hjemmeside,
hvor bredden af kunsten vises.
Foruden at være en interesseforening vil KOKS også være en forening, der gennem
medlemmernes aktiviteter vil støtte initiativer til at skabe rum og mulighed for, at de
samske kunstner kan komme til at lære hinanden og hinandens kunst at kende -
således at der herigennem kan skabes kontakter kunsterne imellem til gensidig
inspiration og glæde for udviklingen af den enkelte og for kunsten på Samsø i al
almindelighed. Ligesom KOKS vil være der enten som initiativtager og eller som
koordinator for kommende projekter i tiden, der kommer.

til top >>>