KOKS * Meddelelser

   

 

KOKS visioner for Anton Rosens Hus.

KOKS er som det bl.a. fremgik at borgermødet den 29.4.15, omkring Anton Rosens Hus, stærkt interesserede i Anton Rosens Hus og de udfordringer og muligheder huset byder. Vi har internt diskuteret hvilke ønsker og visioner vi har for huset og vil gerne være en del af styregruppen for på den måde at bidrage til færdiggørelsen og anvendelsen af huset fremover.

KOKS repræsenterer 28 medlemmer som er en bred gruppe af kunstnere, kunsthåndværkere og interessegrupper med fokus på kunst og kunsthåndværk, bl.a. Kunstforeningen, Mårup-gruppen og Fotogruppen Samsø. Vi har en levende hjemmeside som besøges flittigt af folk der er interesserede i øens kulturliv. www.kunstogkultur.samsoe . Den stigende tillid vi har mærket fra kommunen, som i flere tilfælde har taget KOKS med på råd i kunstfaglige spørgsmål, har glædet os meget. For yderligere at øge fokus omkring kunsten udvirkede vi i samarbejde med Mårupgruppen og Kunstforeningen at der blev dannet et lokalt billedkunstråd. Billedkunstrådet udfører et godt stykke arbejde i forhold til at bringe kunst udefra til øen. KOKS foreslog og varetog udskrivningen af konkurrencen omkring udsmykning af den lokale færge, og billedkunstrådet udpegede vinderen.

KOKS visioner for Anton Rosens Hus.
Vi har længe savnet et centralt udstillingssted og et mødested for kunsten på sydøen. Anton Rosens hus fremstår efter næsten fuldført renovering som en arkitektoniske perle og inspirerer til visioner og spændende projekter og ville være den perfekte ramme for en lang række kulturelle aktiviteter.
Som det blev foreslået på borgermødet synes vi det er en god idé hvis huset bl.a. kommer til at rumme en permanent udstilling med udgangspunkt i den på den tid dominerende stil, nemlig skønvirke stilen, med referencer til andre af Anton Rosens bygninger fra samme periode. Denne udstilling kunne have til huse på 1. sal. Underetagen kunne rumme et velkomstrum, til højre, med en lille del reserveret til turist-informationen, og en præsentation af det lokale kunsthåndværk og lokale produkter. Huset vil således være bemandet i det mindste til hverdag i dagtimerne. Det andet rum til venstre kunne være dedikeret til skiftende udstillinger. Sommerperioden, hvor der er flest turister som gerne vil møde det lokale islæt, kunne være fast reserveret til den lokale kunst.
I resten af året kan der udstilles både lokal og men ikke mindst kunst udefra - til eftertanke og inspiration for de fastboende. De få årlige vielser kan finde sted i kunstudstillingsrummet. Rummet vil således være i brug hele året og ikke kun få gange om året. Det vil være hensigtsmæssigt at nedsætte et udstillingsudvalg, som skal formulere retningslinjer i forbindelse med udstillinger og hvem der udstiller hvornår.
Udstillingsrummene skal udstyres med belysning, galleriskinner og mulighed for mørklægning.
Vi synes at aftenskolen vil være selvskrevne til at have kontor i bygningen, da de går godt i spænd med de øvrige kulturelle aktiviteter.
Vi foreslår at KOKS får mindst to repræsentanter i styregruppen, da vi repræsenterer en stor gruppe, derunder hele 4 foreninger.
Rosens Hus placering og fremtoning virker som en magnet for alle der færdes i området, folk bliver automatisk tiltrukket af den centrale placering, den indbydende plads omkring huset og selve husets imødekommende ydre.
Vi har desværre erfaret at SET har ønske om at flytte alle deres aktiviteter til Rosenshuset, grundet at det er for omkostningstungt med en særskilt bemanding af turistinformationen. Det vil være stik i mod Real Danias betingelser for økonomisk støtte som betinger sig at huset anvendes til formål som kommmer almenheden til gavn. Hvis dette forslag går igennem vil det meste af huset blive optaget af kommunale kontorer og der levnes ingen eller meget lidt plads til udstillingsaktiviteter og foreningsarbejde i huset.
Det vil være visionsløst og skandaløst at forspilde en enestående chance for at skabe et kulturelt vækstcenter og samlingspunkt at lade SET overtage huset til deres daglige drift.
Hvis det bliver enden på det vil det desværre cementere borgernes oplevelse af at borgerinddragelse og borgermøder blot er et spil for galleriet og at deres mening i sidste ende ingen vægt har, men er spild af tid og engagement.

Venlig hilsen
Ulla Enevoldsen, formand for KOKS