Om Mårup Gruppen

   
MÅRUP GRUPPEN 1980 -2009

At vi her i 2009 kan fejre Mårup Gruppens 30 års Jubilæum skyldes daværende uddeler par
i Mårup Brugs Lili og Hermann Kristensens interesse for kunst/ kunstnere. Jeg har bedt Kirsten Breinegaard, som har været med helt fra starten om at beskrive opstarten og kortfattet fortælle hvad der er sket gennem de 30 år.:

Mårup Gruppen blev til ved at Hermann Kristensen talte med Peter Olsen og Erik Glambæk om lokalerne der blev ledige i den gamle brugs i Mårup ( i f.m. opførelsen af den nye brugs, som vi kender den i dag). - der manglede et sted hvor Samsingerne kunne udstille. I dag er der jo mange steder med udstillinger, men for 30 år siden var det en sjældenhed på Samsø.
Fra 1980 til -82 hed vi "Galleriet ved Postkassen"
Fra 1983 til -85 " Galleriet Mårup"
og endelig i 1986 tog vi det faste navn "Mårup Gruppen".
det var egentig papirklipperen Hanne Jacobsen der" opfandt "det.
Den første udstilling var med 12 medlemmer: Peter Olsen. Erik Glambæk. Ib Buch.
Liller Mejer. Jürgen Helm. Ole F. Olsen. Talke Vilstrup. Molly Olsson. Sigrid Hovmand. Peter Boynton .Thorkild Bjørnvig og undertegnede, som har været med igennem hele perioden på nær nogle få gange.
Efterhånden faldt der nogle fra og andre kom til. Gya Jeppesen og Pia Vogt blev nye faste medlemmer, desværre døde Pia i 1995 og Gya i 1996, begge kom til at betyde meget for Gruppen i den tid de var med.
For 8 år siden døde Hermann Kristensen pludselig, Lili gav os lov til at fortsætte udstillingerne i Galleriet på samme vilkår som hidtil.
2004 døde Thorkild Bjørnvig , 86 år gammel. Ved ferniseringerne sad han som regel og observerede. Året før sin død var støjniveauet ved ferniseringen meget højt, men Thorkild sagde:" Den menneskelige larm generer mig ikke"- ret flot.
I 2005 døde Ib Buch, gennem mange år havde han et trofast publikum, som hvert år så hen til ferniseringen og hans præsentation af nye malerier.
Ved Lili Kristensens pludselig død i 2004, forudså vi at det nok var slut med at kunne vedblive at være i Galleriet og vi gik en usikker tid i møde , indtil bestyrelsen for Dagli´Brugsen besluttede at købe huset og vi måtte blive på samme gunstige vilkår som hidtil, sammen med Samsø Kunstforening, som jo har sin oprindelse i Mårup Gruppen.

I starten udstillede vi i juni, juli og første halvdel af august, der var åbent både formiddag og eftermiddag. Men ret hurtigt lagde vi os fast på kun juli måned og
eftermiddagsåbent.
I årenes løb har vi haft mange gæsteudstillere, betingelserne var at de skulle bo på
Samsø eller have tilknytning til øen.
Vi har aldrig taget entre og betragter det som en vigtig ting at bibeholde.
Vi har mødt stor velvilje på øen og har trofaste besøgende, som kommer år efter år
og ved den årlige fernisering mærker vi især denne opbakning.
Der står vi nu i året 2009 med 8 faste medlemmer:
Elisabeth Hastrup Petersen. Paula Viitanen. Peter Spanggaard. Grethe Henriksen.
Mette Find. Mikkel Friederichsen. Birthe Nørregaard Hansen. Gurli Hansen
og undertegnede: Kirsten Breinegaard.

Ja. der står vi nu i året 2009 og selvfølgelig skal det markeres med en Jubilæumsudstilling, som vi med økonomisk hjælp fra Samsø Fonden. Samsø Kommune og Kulturelt Samråd har haft mulighed for at arrangere.
Vi har kontaktet "grundstammen" + "gæster", som på hver deres måde i længere eller kortere tid har sat sit præg på Gruppen. Alle var straks med på ideen, så det er med stor fornøjelse at vi her kan nævne udstillerne i Mårup Gruppens Jubilæumsudstilling "STAMMEN"

Erik Glambæk. Peter Olsen. Talke Vilstrup. Birgit Bjørnvig f. Thorkild Bjørnvig. Sigrid Hovmand.
Liller Mejer. Else Buch f. Ib Buch. Ole F. Olsen. Molly Olsson. Kirsten Breinegaard.

Gæster:
Hanne Borg. Kristian Jeppesen f. Gya Jeppesen. Ulla Fredsøe. Ulrich Møllgaard. Cecilie Nors

Udstillingsperioden er fra 23. aug. til 6. sep. Ferniseringstidspunkt offentliggøres senere.

At Mårup Gruppen eksisterer efter 30 år skyldes ene og alene at vi har haft egnede lokaler til så godt som fri rådighed, de har været samlingspunktet, ligesom de er det for Samsø Kunstforenings udstillinger. Vi håber at der med tiden vil komme endnu mere aktivitet i lokalerne og sender varme tanker til Lili og Hermann Kristensen og deres fremsynethed og tak til bestyrelsen for Dagli´ Brugsen for den fortsatte velvilje. På vegne af Mårup Gruppen 2009. Gurli Hansen