Samsø Kunstforening

   
Forside
Program
Aktuel udstlling
Medlemsskab
Bestyrelse
Generalforsamling
Vedtægter
 
Arkiv udstillinger
 
 
Mårup Galleriet
Svenskgydeen 1, Mårup
alle dage 15.30-17.30
 

 

Retur til KOKS
© KOKS & KUNSTNERNE
 
 

Bestyrelsen Samsø Kunstforening
2017


Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Formand:
Nis Møller, Snorgyden7, Tanderup.
Tlf. 8659 3701* mobil 2326 3572 * nis@nisconsult.dk

Næstformand:
Ulla Enevoldsen, Sildeballe 6, 8305 Samsø
Tlf. 86 59 04 19 * mobil 3059 4419 * zenith@ullaenevoldsen.dk

Kasserer:
Ole Lyck, Havvejen 70, Sælvig.
Tlf.8659 3369 * mobil 2013 6460 * oleh.lyck@gmail.com

Nye medlemmer bedes venligst kontakte foreningens kasserer Ole Lyck (tlf. 8659 3369) mail: oleh.lyck@gmail.com.

Sekretær:
Kirsten Eskildsen, Bøgevej 24 Torup,
Telf. 2255 0132 * eskildsenkirsten@gmail.com

Bjørn Bengtson, Mårup Østerstrand 24 telefon ,
Tlf. 8659 6417 * mobil 4019 2459

Niels Olsen, Mårup Hovedgade 31, Mårup.
Mobil 2448 6797 * nfo1950@gmail.com

John Lykke Kristensen, Stadionsvej 16, Onsbjerg.
Mobil 6071 1871 * jlk62@mail.dk

Suppleanter:
Lone Thaysen, Nylandsvej 7, Ballen 2561 8780
Tlf.: 2561 2780l: ltbesser@gmail.com

Jytte Frøslund-Jensen, Toften 23, Tranebjerg
Telefon 8659 1939 * j.froeslund-jensen@privat.dk