Samsø Kunstforening

   
Forside
Program 2016
Aktuel udstlling
Medlemsskab
Bestyrelse
Generalforsamling
Vedtægter
 
Arkiv udstillinger
 
 
Mårup Galleriet
Svenskgydeen 1, Mårup
alle dage 15.30-17.30
 

 

Retur til KOKS
© KOKS & KUNSTNERNE
 
 

SAMSØ KUNSTFORENING
Generalforsamling den 3. februar 2018

Samsø Kunstforening
Formandens beretning generalforsamlingen 3. februar 2018
Efter generalforsamlingen i 2017 bestod bestyrelsen af
Nis Møller, Jens Lund, Ole Lyck, Ole Pedersen, Niels Olsen, John Lykke Kristensen, Finn Asmussen, Suppleant: Ulla Enevoldsen
På første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Nis Møller som formand, Jens Lund næstformand, Ole Lyck kasserer, Ole Pedersen sekretær.
Vi har i 2017 afholdt de fire udstillinger som sædvanligt:
8- 23. april Vibeke Nørgaard Rønsbo 162 besøgende , Meget spændende udstilling med både skulpturer i mange størrelser, billeder m.v.
20. maj - 5. juni Fie Tanderup 120 besøgende, en lille, men spændende udstilling med tankevækkende fotografier. På grund af udstillingens størrelse, afstod vi fra entré, men udstillingen var særdeles vel modtaget af de besøgende.
5. - 20. august Anita Viola Nielsen, billeder med kraftfulde motiver og farver. 165 besøgte udstillingen.
7. - 22. oktober Helle Baslund, som forstår at bruge hverdagens motiver. Der var 115 gæster.
Året startede med udsendelse af materiale til alle medlemmer, indeholdende velkomstbrev, program og beretning.
Vi har i løbet af 2017 holdt 6 bestyrelesmøder, samt et enkelt i 2018.
Bestyrelsesmøderne i år er udover et enkelt været afholdt i vort lokale i Onsbjerg Gl. Skole, hvor Samsø kommune har stillet et lokale til rådighed for foreningen. Det har tidligere været et problem at finde plads til indkøbte værker, samt andet arkivmateriale, dette er nu løstmed dette lokale.
Ud over de faste udstillinger arrangerede vi i samarbejde med Mårupgruppen og KOKS en udstilling med værker af Paul Cederdorff hvor vi blandt andet fik lejlighed til at se nogle af skulpturerne fra mindeparken over Jyllandssøslaget i 1916. Det var også en meget spændende udstilling, som i øvrigt blev fulgt op af en workshop for nogle af øens kunstnere.
Vi har indset, at det er nødvendigt at være i god til med planlægning af udstillinger. Dels har vi som mål, at have det kommende års program færdig inden nytår og dels har vi oplevet at kunstnerne ofte planlægger deres aktiviteter i meget god tid. Dette gælder ofte især de "store navne". Vi er derfor begyndt at arbejde med en "rullende liste" over kunstnere vi ønsker til at udstille. Således er vi så småt i gang med emner til ikke blot 2019, men snart helt frem til 2020.
Vi er glade for de forslag, der kommer fra medlemmerne. Så bliv endelig ved med at sende os forslag til kunstneremner.
Næste års program bliver som følger:
24.marts - 8. april Joaquin Zaragoza - Fotoserie fra Nordafrika
5. - 21. maj Nurith Miryam Lumer-Klabbers (Israel)
4. - 19. august Peter Brandes Galerie Modern - Glasmosaik ++
6. - 21. oktober Maja Meisner Vendelbo & Sergey Gusev - kunstakademi i Sankt Petersborg
Datoerne bliver som sædvanligt: dagene omkring påske, kr. himmelfart/pinse, august samt omkring efterårsferien.
Vi annoncerer generelt vore udstillinger i Samsø Posten, og hermed i Oplev Samsø. Visit Samsø har udstillingsdatoer med i kalenderen. Open2day bliver opdateret i udstillingsperioderne. Bestyrelsen sørger inden hver udstilling for ophængning af plakater på udvalgte steder. I samarbejde med VisitSamsø bliver endvidere ophæng plakater i en række aflåste skabe rundt på øen.
Det er en stor fordel for foreningen, at vi kan tilbyde de udstillende kunstnere at sørge for transport til og fra Samsø. Dette kan vi bl.a. takket være Niels Vinter, som stiller bil til rådighed, når bestyrelsens egne biler ikke kan rumme udstillingen.
Jeg vil også takke Mårupgruppen v/ Gurli for et godt samarbejde omkring Mårup Galleriet, som Dagligbrugsen Mårup stiller til rådiged for vore udstillinger.
Også en tak til Samsø Posten for et godt samarbejde omkring annoncer, plakater, pressemeddelelser m.v.
Også tak til vore trofaste medlemmer, det er altid hyggeligt at se jer talstærkt til ferniseringer, og som gæster til vore udstillinger, hvor vi altid får en god snak.
Og endelig en stor tak til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det har gennem årene været, hvad man kalder et rigtig godt teamwork.
Og endelig tak til biografen for et fint arrangement og tak til ordstyrer (Kirsten Eskildsen) for hjælp til denne generalforsamling.
Samsø 29-01-2018
Nis Møller