Samsø Kunstforening

   
Forside
Program 2017
Aktuel udstlling
Medlemsskab
Bestyrelse
Generalforsamling
Vedtægter
 
Arkiv udstillinger
 
 
Mårup Galleriet
Svenskgydeen 1, Mårup
alle dage 15.30-17.30
 

 

Retur til KOKS
© KOKS & KUNSTNERNE
 
 

SAMSØ KUNSTFORENING
Generalforsamling den 18. februar 2017, kl. 10

 
Fremmødte: 19
 
1) Valg af dirigent: Inger Lise Nielsen valgt
2) Beretning v. formanden (Inger Christensen): Om året der gik og året der kommer. Tak til alle bidragydere og støtter. IC annoncerede sin fratræden fra formandsposten og bestyrelsen. Beretningen godkendt.
3) Kassererens regnskab: Regnskab omdelt, gennemgået, kommenteret og godkendt.
4) Fastsættelse af kontingent: Fortsætter uændret.
5) Indkomne forslag: Ingen.
6) og 7) Valg til bestyrelsen:
På valg er Inger Christensen, Niels Olsen, Hans Mogensen, 2 suppleanter. IC og HM modtager ikke genvalg.
Valgt blev Jens Lund (2 år) og Finn Asmussen (2 år). Ulla Enevoldsen valgt som suppleant (1 år), kun én suppleant blev valgt.
8) Valg af revisor: Ole Jakobsen genvalgt.
9) Evt.: Under dette punkt blev der talt om evt. udflugter til udstillinger eller kunstnere. Der blev også talt om foredrag og om koordinering af kulturelle aktiviteter på Samsø.
10) Udlodning:
På indgangsbilletten vandt
Jens Lund et tekstilbillede af Britta Mortensen
Jenny Ahlgreen en bog af/om Leif Sylvester
Nis Møller en bog af/om Kirsten Svenstrup
Kirsten Eskildsen en bog af/om Inge Hørup
På udvidet medlemskab vandt
B. Hvidtved Larsen et billede af Jørgen Nash
Peer Glad en figur af Troels Trier
Louise Thrane et billede og et hæfte af/om Ajuu
 
Efter generalforsamlingen vistes 2 film om Vibeke Nørgaard Rønsbo og Anita Viola Nielsen.
 
Pbv / Ole Pedersen

Samsø Kunstforening. Formandens beretning for 2016 på den ordinære
generalforsamling, den 18.2.2017.

Efter generalforsamlingen den 20.2.2016 bestod bestyrelsen af: Inger Christensen, Nis Møller,
Ole Lyck, Hans Mogensen, John Lykke Kristensen, Niels Olsen, Ole Pedersen. Suppleant Lilian Wærum.

På årets første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand Inger Christensen
Næstformand Nis Møller
Kasserer Ole Lyck
Sekretær Hans Mogensen

Suppleant Lilian Wærum trådte ud af bestyrelsen efter første udstilling på grund af manglende tid.
Året startes med trykning og udsendelse af materiale til medlemmerne: velkomstbrev, program og beretning. Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2016, hos nogle af bestyrelsens medlemmer. På møderne
planlægges hver udstilling: annoncering, transport, ophængning, nedtagning, vagter mv. Alt praktisk
arbejde varetages af bestyrelsen. Udvælgelse af næste års program er den vigtigste proces. Foreningens
eksistens er afhængig af, om vi kan få anerkendte kunstnere.

Vi har haft følgende udstillinger i 2016.

Jørgen Jacobsen, Kirsten Plett 12.3 – 28.3 2016.
Der blev udstillet malerier.

Inge Dahl, 30.4 – 16.5 2016.
Der blev udstillet maleri og collager.

Knud Odde, 6. 8 -21.8 2016.
Der blev udstillet maleri på papir, tegninger og monotypier, grafik og keramik.

Jan Grarup og Ginette Wien 8.10 – 23.10 2016.
Der blev udstillet Jan Grarup: fotos og Ginette Wien: keramik.

Samlet blev vore 4 udstillinger besøgt af 760 gæster.
Fordelt således: ferniseringer ca. 205, medlemmer/børn 118, betalende gæster 437.

Samsø Kunstforening har et godt ry blandt kunstnerne. Jørgen Jakobsen og Kirsten Plett, kunne på grund af Jørgen Jakobsens høje alder, ikke deltage i ferniseringen. Det var os en fornøjelse at have besøg af både Inge Dahl i juni, Knud Odde i august. I oktober deltog Ginette Wien ved ferniseringen og alle var både overraskede og glade, da Jan Grarup dukkede op. Alle kunstnerne har givet udtryk for tilfredshed med vort
arbejde.

Foredraget i biografen med Thomas Kluge var en succes. 90 personer var til stede.
Tak til ” Carlos Corner” for salg af billetter.
Kunstfilmen om ”Peggy Guggenheim” er vist i Biografen i 2016.

I 2016 modtog vi kr. 2000,- af ”Danske Bank Samsø´ s Fond.”


Medlemmernes mail-adresser er til stor nytte for os. Husk at meddele os adresseændringer
Indbydelse til hver udstilling og til kunstfilm i Biografen, reminders og rykkere sendes på mail.

Vi annoncerer i Samsø Posten. Vores program er på Open2day, på Visit Samsø brochurerne
”Oplevelser på Samsø” og ”Samsø Kalenderen”, der omtaler de enkelte udstillinger.
Folderne findes på færgerne, på turistkontoret og forskellige steder på øen.

Vi har igen i 2017 et rigtig godt program

Påske: Vibeke Nørgaard Rønsbo maleri 8.-23. april
Pinse Fie Tanderup foto 20.maj-5. juni
August Anita Viola Nielsen maleri 5.-20. august
Efterår Helle Baslund maleri 7.-22. oktober

I samarbejde med Mårup Gruppen viser vi en udstilling med Paul Cederdorff 29. April -14. Maj.

For at stimulere salget på ferniseringsdagen har vi i 2016 tilbudt 10% rabat til medlemmer.

Vi har et godt samarbejde med Mårup gruppen vedr. udstillingslokalet.

Tak til Samsø Posten for fin omtale af vore udstillinger.

Tak til Dagli` Brugsen for at stille lokalet til rådighed.

Tak til Niels Vinther lån af varebil og til Carsten Langkilde, der passer hjemmesiden.

Tak til Biografen for fine arrangementer.

En stor tak til vore trofaste medlemmer, som er uundværlige. Vi håber på fortsat støtte, til gengæld vil vi arbejde hårdt på at vise spændende, varierede udstillinger.

Tak til revisor og dirigent.

Efter 10 år i bestyrelsen, de 5 som formand har jeg valgt at fratræde. Det har været et spændende og berigende arbejde. Tak til mine altid hjælpsomme bestyrelseskolleger og tak til Peer, som har hjulpet mig med alting. Jeg ønsker alt godt for Samsø Kunstforening i fremtiden.


Samsø den 18.2 2017.

Inger Christensen
formand